Kristian den andre - Hist.-dramat. dikt i 5 akter

Författare
Edvard Evers
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fr. Skoglund 1881 Sverige, Stockholm 151 sidor.
Skoglund, (Beckman 1881 Sverige, Stockholm 151 sidor. 8:o
Skoglund 1881 Sverige, Stockholm 151 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan