Kristina från Duvemåla - en svensk musikal byggd på Vilhelm Mobergs utvandrarepos : program

Författare
(Musik Benny Andersson text Björn Ulvaeus dramatisering Jan Mark & Lars Rudolfsson .)
Genre
Teaterprogram
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgsoperan 1996 Sverige, Göteborg [64] sidor