Kristoffer Sjulssons minnen - om Vapstenlapparna i början af 1800-talet

Författare
Olof Petter Pettersson
(Upptecknade af O. P. Pettersson red. av Louise Bäckman och Rolf Kjellström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordiska mus., Berling 1979 Sverige, Stockholm, Lund 341 sidor., [1] kartbl. ill. 24 cm