Kristusbilden i Danderyd och de äldsta uppländska triumfkrucifixen

Författare
Aron Andersson
(Aron Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, H. Ohlsson 1958 Sverige, Stockholm, Lund 39 sidor. ill.
Kungl. Vitterhetsakademien 1958 Sverige 39 sidor. 978-91-49-25381-2