Kritiker idag

Författare
Matts Rying
(Ivar Harrie, Bengt Holmqvist, Petter Bergman, Ruth Halldén, Karl Erik Lagerlöf, Åke Janzon, Maria Bergom-Larsson och John Landquist intervjuade av Matts Rying.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges radio, Seelig, Beyrond 1972 Sverige, Stockholm, Solna, Malmö 272 sidor. ill.