Kritisk öfversigt af Finlands basidsvampar (Basidiomycetes; Gastero- & Hymenomycetes)

Författare
P. A. Karsten
(Af P.A. Karsten)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1889 Finland, Helsingfors 470 sidor.