Kritisk öfversigt af Finlands basidsvampar

Författare
P. A. Karsten
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1892-1903 Finland, Hfors
1891 Finland, Hfors 54 sidor.