Krokvana

Författare
Nils-Arvid Nilsson
(Nils-Arvid Nilsson, Nils G. Steffner. Ett försök med krokvana hos öring / Nils-Arvid Nilsson, Bjarne Ragnarsson, Nils G. Steffner)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1980 Sverige, Drottningholm 6, 12 sidor.