Kropp Pjästext

Författare
Bengt Ahlfors
(Bengt Ahlfors, Claes Andersson, Johan Bargum.)
Genre
Dramatik, Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stadsteatern 1969 Sverige, Göteborg 63 sidor.