Kroppsmätningar och vägningar i hem och skola - hälsokort

Författare
Einar Blomberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolförlaget 1929 Sverige, Gävle 15 sidor. härtill 2 hälsokort