Kryptogamer inom regional miljöövervakning - arter-metoder-dokumentation : programförslag för Älvsborgs län

Författare
Thomas Appelqvist
(Thomas Appelqvist, Ola Bengtson, Björn Nordén)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. i Älvsborgs län 1996 Sverige, Vänersborg 104 sidor.