Kryptogamguiden - en introduktion till mossor, svampar och lavar

Författare
Linnea Helmersson
(Linnea Helmersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fältbiologerna förlag, Elander 2015 Sverige, Gävle, Sverige 241 sidor. ill. 22 cm 978-91-637-1087-2