Kubikerings-bok med tabeller - visande kubikfot direkt från löpmeter för fyrkantigt och kluvet tvävirke efter 12-delat mått

Författare
Gunnar E. Sahlström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1925 Sverige, Moheda 24s