Kultur, estetik och skola - några forskningsperspektiv : delrapport utredningen Kultur och skola

Författare
Lars Gustaf Andersson
(Lena Aulin-Gråhamn red. Lars Gustaf Andersson, Jan Thavenius.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Malmö högskola, Lärarutbildningen 2002 Sverige, Malmö 84 sidor.
Malmö högskola, Lärarutbildningen 2002 Sverige 84