Kultur, kulturpolitik och turism - konvergens och konflikt

Författare
Kjell-Åke Aronsson
(Kjell-Åke Aronsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
European Tourism Research Institute (ETOUR 1999 Sverige, Östersund 5 sidor.