Kultur och estetik i skolan - slutredovisning av Kultur och skola-uppdraget 2000-2003

Författare
Lena Aulin-Gråhamn
(Lena Aulin-Gråhamn, Jan Thavenius.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Malmö högskola, Lärarutbildningen 2003 Sverige, Malmö 282 sidor
Malmö Högskola, Lärarutbildningen 2003 Sverige 282