Kultur- och nöjesbranschens arbetsmiljö - en undersökning

Författare
Egon Magnusson
(Egon Magnusson i samarbete med Svenska musikerförbundet)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nöjesbranschens personalförb. 1981 Sverige, Stockholm [2], 74 sidor. : diagr. 30 cm