Kulturarvsväxter för framtidens mångfald - köksväxter i Nationella genbanken

Författare
Else-Marie Strese
(Else-Marie K. Strese, Erik de Vahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SLU 2018 Sverige, Uppsala 314 sidor illustrationer 978-91-576-9555-0