Kulturen och maktapparaten - diskussionsinlägg först framlagda vid ett seminarium i Stockholm i augusti 1982

Författare
(Sven Fagerberg ...)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Timbro 1983 Sverige, Stockholm 60 sidor. 22 cm 91-7566-027-X