Kulturens kraft - om internationellt kultursamarbete

Författare
Eva Vaihinen
(Texter: Eva Vaihinen, Helene Thornblad, Cathrine Terreros)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sida 1999 Sverige, Stockholm 36 sidor. : ill. (huvudsakligen i färg) 91-586-6090-9