Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg D. 1 - ett program för bevarande

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stadsbyggnadskontoret, Graphium Västra Aros 1999 Sverige, Göteborg, Västerås 411 sidor. ill.