Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg D. 2 - ett program för bevarande

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stadsbyggnadskontoret, Graphium Västra Aros 2000 Sverige, Göteborg, Västerås 439 sidor. ill. 1 vikt karta