Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg - ett program för bevarande

Författare
(Redaktör: Gudrun Lönnroth Göteborgs stadsbyggnadskontor ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stadsbyggnadskontoret 1999-9999 Sverige, Göteborg 29 cm