Kulturmiljö och planering - om historia för framtiden

Författare
Hans Bjur
(Hans Bjur & Ola Wetterberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst distributör, Gotab 1990 Sverige, Stockholm, Solna, Stockholm 155 sidor. ill., kartor 30 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan