Kulturmiljövårdsplan för Pajala kommun 1991

Författare
Åsa Algotsson
(Åsa Algotsson och Bror-Tommy Sturk Med bidrag av Kaj Bergman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1992 Sverige, Pajala 138 sidor., kartor, bil.