Kulturminnen i Majorna - en vägvisare till några sevärdheter

Författare
Elof Lindälv
(Elof Lindälv utg. av Majornas rotaryklubb.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utg., Holms graf. 1981 Sverige, Göteborg, Varberg 32 sidor. ill. 21 cm
Utg., Gothus 1972 Sverige, Göteborg, Göteborg 31 sidor. ill.