Kulturstudier - nyckelbegrepp för nybörjare

Den här boken ger en introduktion till ämnesområdet kulturstudier. På ett lättfattligt sätt presenterar författaren områdets centrala teoretiker, teorier och begrepp. I sex kapitel analyseras förhållandet mellan kulturkritik och ämnen som litteraturteori, marxism, semiotik samt psykoanalytisk och sociologisk teori.Boken lämpar sig för universitets- och högskolekurser med inslag av kulturstudier.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Originaltitel
Cultural criticism Svenska
Författare
Arthur Asa Berger
(Arthur Asa Berger översättning: Sven-Erik Torhell fackgranskning: Lars-Gustaf Andersson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1999 Sverige, Lund, Lund 161 sidor. ill. 23 cm 978-91-44-00659-8