Kun kesä kääntyy - vanhenemisen taidosta

Författare
Merete Mazzarella
(Merete Mazzarella suomentanut Risto Hannula)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tammi 2001 Finland, Helsinki 219 sidor. 22 cm 951-31-2042-2