Kunddriven fastighetsförvaltning

Boken beskriver med hjälp av teoretiska utgångspunkter hämtade från framför allt service management och relationsmarknadsföring en kundanpassad fastighetsförvaltning och pekar på möjliga vägar att gå för att skapa mervärde för kunden. Sina teorier varvar författarna med ett omfattande empiriskt material.

Författare
Anna-Lena Högberg
(Anna-Lena Högberg & Erik Högberg foto: Jonas Olsson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber, Daleke grafiska 2000 Sverige, Stockholm, Malmö 204 sidor. ill. 25 cm