Kung Domalde - den oförvitliges saga efter Sofokles Kung Oidipus

Författare
Leif Stinnerbom
(Manusbearbetning: Leif Stinnerbom)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksteatern 2014 Sverige, Norsborg 37 sidor.