Kung Leopolds vålnad - om girighet, terror och hjältemod i det koloniala Afrika

Författare
Adam Hochschild
(Adam Hochschild.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ordfront Förlag 2018 Sverige, Stockholm 447 sidor 18 cm 978-91-7037-976-5
Ordfront 2001 Sverige, Stockholm, Danmark 447 sidor. ill. 18 cm
Ordfront 2000 Sverige, Stockholm, Finland 447 sidor. ill. 22 cm