Kungörelse. Sedan Stadens Drätsel-Commission, för att afhjelpa bristen på allmänna badställen inom hufvudstaden under somarmånaderne, låtit till en början bygga tvenne badsumpar under nya Kungsholmsbron...Stockholm den 30 julii 1842

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1842 Sverige, Stockholm, 1842. Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner, Kongl. boktryckare [1] sidor.