Kungens blå gossar - roman från Carl XII:s sista år

Författare
Nils Hydén
(Illustr. af P. Malmborg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Weijmers 1901 Sverige, Stockholm 843 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan