Kungl. Bohusläns regemente och dess hembygd D. 1 - inför ett trehundraårsminne

Författare
(H.E. Uddgren med värdefull bidrag av A. Åberg, C.-M. Bergstrand.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Bohusläns regementes historiekomm., Barnevik 1953 Sverige, Uddevalla, Uddevalla 288 sidor. ill., kartor