Kungsladugård - en arkitekturguide

Författare
Åsa Walldén
(Åsa Walldén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avd. för byggnadsplanering. CTH 1992 Sverige, Göteborg 16 sidor. ill.