Kunnskap og kompetanse i indre Finnmark - bakgrunn, behov og tiltak

Författare
Einar Bergland
(Einar Bergland.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sámi Instituhtta 1998 Norge, Guovdageaidnu 484 sidor. ill.