Kunskap i cirklar - forskningscirkeln som en arena för forskningsinformation

Författare
Lars Holmstrand
(Lars Holmstrand, Kjell Haraldsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pedagogiska institutionen, Univ. 1999 Sverige, Uppsala 44 sidor. 91-86744-90-9