Kunskap och kompetens för "Kultur i skolan"

Författare
Lena Aulin-Gråhamn
(Lena Aulin-Gråhamn.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Malmö högskola, Lärarutbildningen 2003 Sverige, Malmö 72 sidor.
Malmö högskola, Lärarutbildningen 2003 Sverige 72