Kunskap om samhället

Författare
Sven Ulric Palme
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
KF, Ronzo 1958 Sverige, Stockholm, Stockholm 117 sidor.