Kunskapen om verkligheten

Författare
Henry T. Laurency
(Laurency, Henry T.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2014 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 978-91-85922-17-8
Foinix, Centraltr. 1996 Sverige, Skövde, Borås [2], 84 sidor. 21 cm
Förlagsstift. Henry T. Laurency 1986 Sverige, Skövde 87 sidor. 21 cm
Förlagsstift. Henry T Laurency, Centraltr. 1982 Sverige, Spånga, Borås 295 sidor. 21 cm
S. Reuterskiöld (distr.) 1961 Sverige, Göteborg 365 sidor.