Kunskaper om och attityder till flyktingar i Sverige - några frågor till allmänheten

Författare
Margareta Cronholm
(Margareta Cronholm.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Publik- och programforskning, SR 1988 Sverige, Stockholm 6 sidor.