Kunskapsmöten i skolvärlden - exempel från tre forskningscirklar

Författare
Gunilla Härnsten
(Gunilla Härnsten.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolverket, Liber distribution, Lenanders grafiska 2001 Sverige, Stockholm, Kalmar 57 sidor. 22 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan