Kunskapssammanställning för kuddgelélav - (Arctomia fascicularis) : hotkategori: akut hotad (CR)

Författare
Svante Hultengren
(Sammanställningen har upprättats av Svante Hultengren, Naturcentrum AB)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 2014 Sverige, Stockholm 21 sidor. 978-91-620-6606-2