Kunskapssprång för välfärden - utbildnings- och forskningspolitiskt program för akademikerförbundet SSR

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Akademikerförbundet SSR 2012 Sverige 37 sidor.