Kunskapstorg vid Nordiska museet - ett nytt folkbildningskoncept i Artur Hazelius anda?

Författare
Bengt Nyström
(Bengt Nyström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2002 Sverige S. [242]-246 ill.