Kunskapsunderlag till 1987 års folkhälsorapport, Tandhälsans och tandsjukdomarnas fördelning i befolkningen

Författare
(Erling Böhlin, Jan Malmqvist och Hans Sundberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialstyr. 1987 Sverige, Stockholm 18 sidor.