Kunst og håndverk, Lærerens bok - 5. klasse

Författare
Turid Fosby Elsness
(Anny Å. Haabesland, Ragnhild Vavik)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aschehoug 1997 Norge, Oslo 180 sidor. : ill. 82-03-30423-0, 82-03-30421-4