Kupletter och bilder ur Karl-Gerhards nyårsrevy 1927

Författare
Karl-Gerhard, pseud. för Gerhard Johnson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bröd. Lagerström 1927 Sverige, Stockholm 18s
A. Lindgren & Söner 1927 Sverige, Göteborg 24s