Kupletter ur Miljonarvet eller Inte alltid går det som man tänkt sig - Nyårsrevyn 1921

Författare
Nischan, pseud
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Affärs- & reklamtryckeriet 1920 Sverige, Kristinehamn 24 sidor.