Kurarama tose munyika ine HIV neAIDS = - Living together in a world of HIV and AIDS

Originaltitel
Att leva tillsammans i en värld med hiv/aids. Engelska & shona
Språk
Shona
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförbundet Västmanland, Vårdförbundet Västmanland 2007 Sverige, Västerås 62 : ill. 978-91-633-2958-6